Home

ENDTer vastgoed disciplines is een bouwkundig adviesbureau dat zich met name richt op:

 • het toetsen van bouwwerken op brandveiligheid
  • nul en conditiemeting van bestaande gebouwen (NEN 6059)
  • bouwbesluit toets bij verbouw en nieuwbouw
  • vluchtweg toets en tekeningen (NEN 1413 en 1414)
  • brandoverslagberekeningen (NEN 6068 of NPR 6091)
  • gelijkwaardigheid rapportages grote compartimenten (NEN 6060 of 6079)
 • het bouwkundig en bouwfysisch berekenen van gebouwen
  • gebruiksoppervlak (NEN 2580)
  • warmteweerstand (U of Rc-waarde) (NEN 1068 en NPR 2068)
  • ventilatie (NEN 1087)
  • daglicht (NEN 2057)
  • energieprestatie (EPC) (NEN 7120)
 • het bouwkundig tekenen van gebouwen
  • verkoop of verhuur plattegronden (NEN 2580)
  • (ver)bouw aanvragen
  • in AutoCAD of Revit
 • het inspecteren van gebouwen
  • aankoop, verkoop, oplevering, schade
  • conditiemeting voor onderhoud (NEN 2767)
  • versterkingsmaatregelen
 • het maken van technische omschrijvingen voor uit te voeren werkzaamheden
 • het toezicht houden op de uitvoering van werkzaamheden
 • het technisch beheren van gebouwen
  • opstellen en actualiseren meerjarenonderhoudsplan (MJOP)