Home

ENDTer verzorgt voor uiteenlopende opdrachtgevers:

Vastgoedadvies oa:
– NEN 2580 (inmeten, floorplanner)
– NEN 2767 / NTA 8026 (inspectie, conditiemeting, meerjarenonderhoudsplan, exploitatiescenario’s)
=> complexbeheerplannen
– NEN 7120 (energieprestatie, programma van ingrepen)

Bouwkundig tekenwerk, bouwbesluit toets, EPC berekening, PvE / bestek service.

Veiligheid deskundig, oa:
– (aardbevings) schade, (contra) inspecties
– brandveiligheid o.a. NEN 6059, 6060, 6068, 6090, 6091

Directievoering, toezicht en werkvoorbereiding en ontwikkeling van uiteenlopende projecten.
Mutatie, dagelijks en planmatig onderhoud, renovatie, (interne) verbouwing, nieuwbouw.

V.v.E. beheer / beheer coöperatie serviceflats
– technisch
=> volledige keuze vrijheid voor de V.v.E.
=> ook voor alleen een meerjarenonderhoudsplan of activeren van de V.v.E.