Bouwfysisch adviseur

De bouwfysisch adviseur van ENDTer houdt zich onder andere bezig met de isolatie, ventilatie en daglicht toetreding van gebouwen. Het doel van de verschillende aspecten van bouwfysica is te komen tot een gezond binnenklimaat om in te wonen en/of te werken. Daarnaast zorgt goede bouwfysica tevens voor een comfortabel en energiezuinig gebouw.

Gezond gebouw

Als we het hebben over gezondheid in een gebouw dan bedoelt de bouwfysisch adviseur bv. het zorgen voor een goede luchtkwaliteit.

Comfortabel gebouw

Hoe het comfort in een gebouw door de gebruiker wordt ervaren is van meerdere aspecten afhankelijk. Wij onderscheiden hier met name in; het voorkomen van koudebruggen, een goede daglicht toetreding en bezonning c.q. zonwering en een behaaglijk binnenklimaat door goede verwarming, ventilatie en/of koeling.

Energiezuinig gebouw

De basis voor een energie zuinig gebouw ligt in een goede thermische isolatie en het luchtdicht bouwen. Deze basis bepaald voor een groot deel hoeveel energie bepaalde installaties zullen gaan verbruiken. 

Energie Prestatie Gebouw

Tot 1 januari 2021 werd de energieprestatie van een gebouw uitgedrukt in het Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) volgens de NEN 7120. Na 1 januari 2021 dient een gebouw te voldoen aan de eisen van een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) volgens NTA 8800.

Milieu Prestatie Gebouwen

De Milieu Prestatie Gebouwen is een maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Het  geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Hierbij moet er goed op worden gelet dat gebouwonderdelen die gunstig kunnen zijn voor de energie prestatie, ongunstig kunnen zijn voor de milieu prestatie en vice versa.

Condensatie in een bouwconstructie

Afhankelijk van de opbouw van uw dak, wand of vloer kan er condensatie optreden. Dit ontstaat door het temperatuurverschil tussen de binnen- en buitenzijde. Het zogenaamde dauwpunt ligt dan op de verkeerde locatie in de constructie. Door middel van een berekening kan onze bouwfysisch adviseur bepalen of dit dauwpunt op een goede locatie ligt. Ook bij bv. na-isoleren is het verstandig dit te laten controleren.

De bouwfysisch adviseur van ENDTer verzorgt graag deze berekeningen voor u. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op!