Bouwkundig adviesbureau

ENDTer is een onafhankelijk bouwkundig adviesbureau dat zich heeft gespecialiseerd in het verzorgen van uw omgevingsvergunning en de daarvoor benodigde stukken. Hierbij valt te denken aan de aanvraag zelf, bouwkundige tekeningen, toetsing brandveiligheid en duurzaamheid (Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) en Milieu Prestatie Gebouwen (MPG)). Door onze nauwe samenwerking met constructeurs en diverse andere adviseurs (bv. op het gebied van bouwfysica, technische omschrijving, calculatie, e.a.) kunnen wij tevens constructieve berekeningen/tekeningen en overige adviezen voor u (laten) verzorgen. Ook bieden wij de mogelijkheid van directievoering, bouwtoezicht/begeleiding en werkvoorbereiding op de bouw.

Bouwkundige tekeningen

ENDTer is als bouwkundig adviesbureau actief in nieuwbouw, verbouw en renovatie van gebouwen. Bestaande gebouwen meten wij volledig in zodat de huidige situatie goed op tekening staat. Vervolgens werken wij in overleg met u de nieuwe gewenste situatie uit.

Toetsing brandveiligheid

Duurzaamheid

Splitsingstekening

Wilt u uw gebouw splitsen in zogenaamde appartementsrechten? Dan heeft u een splitsingsakte met bijbehorende splitsingstekening nodig. De splitsingsakte wordt door een notaris verzorgt. De splitsingstekeningen verzorgt ons bouwkundig adviesbureau graag voor u.

Verkoop/verhuur plattegrond

Gaat u uw gebouw verhuren of verhuurd u dit al? Dan wilt u exact weten wat het verhuurbare oppervlak is. ENDTer heeft kennis van de NEN 2580 die beschrijft hoe het gebouw hiervoor ingemeten dient te worden en verzorgt voor u het juiste meetrapport.

Bouwkundige keuring/opname

Wilt u een woning/gebouw kopen/verkopen? Dan heeft u wellicht een bouwkundige keuring of bouwkundig rapport nodig. Bv. voor het aanvragen van uw hypotheek met of zonder Nationale Hypotheek Garantie. ENDTer heeft ervaring met het opstellen van deze rapporten.

Als u schade aan uw woning/gebouw heeft of u verwacht deze te krijgen door bv. werkzaamheden in de nabijheid dan kunt u dit vast laten leggen. Ons bouwkundig adviesbureau verzorgt schade opnames en legt dit vast in een rapportage welke u kunt gebruiken voor u schadeclaim. Wij verzorgen tevens zogenaamde nulmetingen waarmee we de status van uw woning/gebouw vastleggen voordat er eventuele schades optreden.

Conditiemeting

Voor het goed in stand houden van uw woning/gebouw is het verstandig om een onderhoudsinspectie uit te laten voeren, ook wel conditiemeting genoemd. ENDTer voert deze inspectie op locatie uit en verzorgt hiervan een overzichtelijke rapportage. In de meeste gevallen worden wij gevraagd het onderhoud gelijk uit te zetten in een zogenaamde meerjarenonderhoudsplanning cq. begroting. Hiermee maken wij voor u inzichtelijk welk onderhoud op welk moment uitgevoerd dient te worden en wat de kosten daarvan zijn.