Disclaimer

Algemene voorwaarden

Op alle diensten, leveringen en andere werkzaamheden die door ENDTer zijn verricht zijn de algemene voorwaarden DNR 2011 van toepassing.

Klik op deze link om de DNR 2011 in een nieuw venster te openen.

Indien u een papieren versie wenst verzoeken wij U een mail te sturen naar mail@endter.nl. met uw adresgegevens.

 

Verkeerde aflevering:

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u als lezer van deze mededeling niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt kennis te nemen van deze e-mail, het te kopiëren of te verstrekken aan derden. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen en dit bericht te wissen.

 

Nauwkeurigheid & Inhoud :

Wij zijn niet verantwoordelijk voor en wijzen iedere aansprakelijkheid af in verband met, en voor de gevolgen van, eventuele schade van een (on)juiste en (on)volledige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlage(n). Het risico ligt bij de ontvanger. De ontvanger mag de informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld. Al het e-mail verkeer via internet garandeert geen vertrouwelijkheid en bezit geen rechtskracht, daarom sluiten wij iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.

 

Auteursrecht:

Het auteursrecht berust bij ENDTer.

 

Virusscan:

Er mag van uitgegaan worden dat dit e-mailbericht (en eventuele bijlagen) vrij zijn van virussen, doch het blijft de verantwoordelijkheid van de ontvanger om de benodigde virus-checks uit te voeren.

 

Technisch contact:

Voor technische vragen, mail alstublieft naar mail@endter.nl.