Adviesbureau brandveiligheid

ENDTer is een adviesbureau gespecialiseerd in brandveiligheid. Als ontwikkelaar, architect of eigenaar, gebruiker heeft u te maken met wettelijke voorschriften. De afgelopen jaren is het niveau van brandveiligheid hoog komen te liggen. Door dagelijks met brandveiligheid bezig te zijn en de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend te volgen is ons adviesbureau hier goed van op de hoogte. Wij adviseren bij nieuwbouw en verbouw het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium zodat mogelijke knelpunten in het ontwerp tijdig worden getackeld. Als het gaat om een bestaand gebouw dat niet wijzigt kunnen wij toetsen of het gebouw voldoet aan het rechtens verkregen niveau en eventuele maatregelen voorstellen.

Wettelijke verplichtingen

Het Bouwbesluit schrijft voor waar het gebouw en installaties op het gebied van brandveiligheid aan moeten voldoen. Eén van de belangrijkste doelen van deze voorschriften is dat mensen bij brand het gebouw tijdig kunnen verlaten. Naast het Bouwbesluit zijn er diverse NEN normen van toepassing, onder andere voor brandoverslag,  brandwerendheid en vuurlast. Ons adviesbureau toetst uw nieuwbouw of verbouw plannen op basis van brandveiligheid volgens het Bouwbesluit. En levert u een brandrapport voorzien van tekeningen waarop de inhoud van het rapport is weergegeven. Tevens worden er aanvullende berekeningen gemaakt als deze nodig zijn voor het aanvragen van de omgevingsvergunning. Vanuit het Arbobesluit of uw verzekeraar kunnen aanvullende eisen gesteld worden.

Het brandrapport beschrijft op integrale wijze de onderdelen van een brandveilig gebouw, waaronder sterkte bij brand, brandcompartimentering, beheersbaarheid van brand/rook, vluchtwegen, brandveiligheidsinstallaties, brandweer inzet en gebruiksvoorschriften.

Melding brandveilig gebruik of gebruiksmelding

In een aantal gevallen dient u naast het aanvragen van een omgevingsvergunning ook een melding brandveilig gebruik of gebruiksmelding te doen. ENDTer kan u daarin adviseren en de benodigde stukken voor deze melding verzorgen.

Ontruimingsplattegrond

Als u vanuit het Bouwbesluit verplicht bent een ontruimingsinstallatie te installeren dan moet u voor de gebruikers van het gebouw tevens een ontruimingsplan opstellen. In het gebouw dienen op strategische locaties ontruimingsplattegronden opgehangen te worden. ENDTer verzorgt zowel het ontruimingsplan als de ontruimingsplattegronden voor u.