Berekenen van brandoverslag

Brandoverslag is het uitbreiden van een brand tussen brandcompartimenten via de buitenlucht.

Bij een kans op verticale brandoverslag in een gebouw worden eisen gesteld aan de brandklasse van de gevel en de afstand tussen de gevelopeningen. Dit geldt ook als er een kans bestaat op horizontale brandoverslag in de binnenhoek van een gebouw.

Binnen een bepaalde afstand tot de perceelgrens gelden eisen ter voorkoming van brandoverslag naar een denkbeeldig gelijk gebouw op het naast gelegen perceel (spiegelsymmetrie).

Met een brandoverslag berekening wordt bepaald of gevelopeningen brandwerend uitgevoerd moeten worden.